Ochrona danych

Ochrona danych
Do ochrony danych osobowych podchodzimy bardzo poważnie i ściśle przestrzegamy wymagań RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) i obowiązujących wymagań krajowych w zakresie ochrony danych. Poniższe oświadczenie stanowi ogólnie zrozumiałe podsumowanie charakteru, zakresu i celu przetwarzania danych.

Na potrzeby przetwarzania i przechowywania naszej poczty elektronicznej korzystamy z usługi Exchange 365 firmy Microsoft Corporation („Microsoft”). Wiadomości email, a co za tym idzie dane osobowe, są przechowywane na serwerach firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych. Firma Microsoft zobowiązała się wobec Superior Industries Leichtmetallräder (Germany) GmbH do przestrzegania unijnych standardowych klauzul umownych w sposób zgodny z zasadami ochrony danych. Polityka prywatności firmy Microsoft jest dostępna na następującej stronie internetowej: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Nazwa i dane kontaktowe biur odpowiedzialnych za przetwarzanie danych

Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych ma zastosowanie do przetwarzania danych przez Grupę Superior Industries,

email: datenschutz@supind.com, tel.: +49 (0) 6322 9899 – 6400, faks: +49 (0) 6322 9899 – 6401.

Dane osobowe

Zgodnie z Art. 4 (1) RODO, dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Takie informacje jak imię i nazwisko osoby, jej adres, numery telefonu lub adresy email mieszczą się w definicji danych osobowych.

Dane rejestrowane i przechowywane przy okazji wizyty na naszej stronie internetowej

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej serwer internetowy wykorzystuje dane, które są przekazywane przez odpowiednią przeglądarkę użytkownika w celu przeprowadzenia transferu danych. Dane te są rejestrowane i przechowywane w pewnym zakresie w plikach dziennika. Dane te obejmują informacje na temat wykorzystywanego systemu operacyjnego, przeglądarki i wersji przeglądarki, kraju i dostawcy usług, od którego uzyskiwany jest dostęp, pseudonimizowanego adresu IP, godziny uzyskania dostępu, strony odsyłającej (strony odwiedzonej wcześniej), godziny złożenia zapytania, ilości przekazanych danych i pobranych plików, które są przedstawiane wyłącznie w formie podsumowania. Na podstawie takich danych nie mamy możliwości zidentyfikowania danej osoby z uwagi na to, że adresy IP są poddawane pseudonimizacji. Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł danych. Dane są rejestrowane i przechowywane, aby zapewnić nawiązanie połączenia i bezproblemowe korzystanie ze strony internetowej, analizować zabezpieczenia i stabilność systemów i dla innych celów administracyjnych. Podstawę prawną dla przetwarzania takich danych przedstawiono w Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO.

Dane rejestrowane i przechowywane przy okazji korzystania z naszego formularza kontaktowego

Oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Aby przesłać formularz, należy uzupełnić pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką. Pozostałe informacje są podawane dobrowolnie. Zgodnie z Art. 6 (1) lit. a) RODO dane wykorzystywane do kontaktu z nami są przetwarzane wyłącznie po uzyskaniu od Państwa dobrowolnej zgody. Dane osobowe zarejestrowane przez nas podczas korzystania z formularza kontaktowego są automatycznie usuwane po rozstrzygnięciu Państwa zapytania.

Dane rejestrowane i przechowywane przy okazji bezpośredniej dostawy do osób trzecich

Pomimo tego, że większość działalności firmy odbywa się w sektorze biznesowym (B2B), na życzenie klienta możemy wysłać zamówienie na adres prywatny, który otrzymamy od naszego klienta. Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres email i/lub numer telefonu komórkowego) otrzymane od klienta są przekazywane do zakontraktowanego kuriera w celu dokonania terminowej i bezproblemowej dostawy. Postępujemy według zasad wykonania umowy zgodnie z Art. 6 (1) lit. b RODO.

Dane rejestrowane i przechowywane przy okazji wizyty w naszym sklepie internetowym

Dane przetwarzane podczas wizyty w naszym sklepie internetowym są przetwarzane wyłącznie po złożeniu przez Państwa zamówienia i/lub rejestracji w sklepie i są wykorzystywane wyłącznie dla celów wyszczególnionych w Art. 6 (1) zdanie 1 lit. b), aby zrealizować Państwa zamówienie i spełnić wzajemne zobowiązania umowne wynikające z umowy kupna.

Dane osobowe rejestrowane przez nas do przetwarzania Państwa zamówienia są przechowywane do końca ustawowych okresów zachowywania, a następnie są usuwane, chyba że jesteśmy zobowiązani na podstawie Art. 6 (1) zdanie 1 lit. c) RODO do przechowywania ich przez dłuższy okres lub jeżeli udzielili Państwo zgody na dłuższy okres zachowywania zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 lit. a) RODO.

Konto użytkownika
Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, klient musi utworzyć konto klienta chronione hasłem. Zawiera ono podsumowanie złożonych już zamówień i aktywnych zamówień, a także przechowalnię utworzoną przez klienta. Jeżeli jako klient opuszczą Państwo sklep internetowy poprzez przycisk wylogowania, zostaną Państwo automatycznie wylogowani. Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za naruszenie haseł, chyba że takie naruszenie zostało spowodowane naszymi działaniami.

Składanie zamówień
Przechowujemy wszystkie dane wprowadzane przez klientów w celu złożenia zamówienia. Obejmują one nazwisko, imię, adres, dane płatności, adres email, numer telefonu i firmę. Dane te są rejestrowane, aby zidentyfikować Państwa jako naszego klienta oraz aby przetworzyć Państwa zamówienie, dostarczyć towary lub usługi i uregulować nasze zobowiązania, a także wydać Państwu korespondencję i faktury, uregulować wszelkie roszczenia gwarancyjne, złożyć jakiekolwiek roszczenia wobec Państwa oraz zapewnić techniczną administrację naszej strony internetowej i zarządzać danymi klienta.

Pomiary wyników reklamy
Niniejsza strona internetowa korzysta z rozwiązania Customer Action Analysis (analiza działań klientów, CAAN®), tj. pomiarów wyników reklamy od AdAnt Media GmbH, w oparciu o technologię pikseli. Wyniki takiej analizy podlegają Art. 6 (1) (f) RODO. Podczas korzystania z takich pomiarów nie następuje zapisywanie nowych lub lokalnych plików cookies i nie są one przekazywane na serwer poza Niemcy. Analiza CAAN weryfikuje wyłącznie istniejące już pliki cookies i całkowicie anonimowo ocenia je na potrzeby analizy efektów reklamowych. Wyraźnie stwierdza się, że dane wrażliwe z tej strony nie są łączone, co pozwala na osobistą identyfikację.

Tutaj możesz na stałe wypisać się z takich pomiarów. Należy zwrócić uwagę, że po usunięciu plików cookies muszą się Państwo wypisać ponownie.

Analityka internetowa Matomo

Niniejsza Strona internetowa korzysta z usług analityki internetowej Matomo (www.matomo.org) do rejestracji i przechowywania danych. Oprogramowanie to służy uzasadnionym interesom statystycznej analizy korzystania ze strony internetowej oraz optymalizacji jej wykorzystania i marketingu zgodnie z Art. 6 (1) lit. f) RODO. W tym samym celu na podstawie tych danych mogą być tworzone i analizowane pseudonimizowane profile użytkowników. Obejmuje to korzystanie z plików cookies (plików tekstowych przechowywanych na Państwa komputerze). Informacje generowane przez pliki cookies (w tym Państwa anonimizowany adres IP) są przechowywane na naszym serwerze w Niemczech i odpowiednio przetwarzane. Informacje generowane przez pliki cookies w formie pseudonimizowanego profilu użytkownika nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej stronę internetową i nie są powiązane z danymi osobowymi właściciela pseudonimu. Adres IP jest anonimizowany niezwłocznie po przetworzeniu i przed zapisaniem do przechowywania. Mogą Państwo zatrzymać przechowywanie plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo w stanie korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej. W przypadku braku zgody na przechowywanie i analiz takich danych przy okazji korzystania z naszej strony internetowej mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, zaznaczając pole na końcu niniejszego paragrafu. W takim przypadku utworzony zostanie plik opt-out cookie, który zapewni, że Matomo nie może rejestrować żadnych danych z Państwa sesji. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli usuną Państwo plik opt-out cookie, będą go Państwo musieli utworzyć na nowo.

Sprzeciw:

Mogą Państwo podjąć decyzję o uniemożliwieniu agregowania i analizowania działań podejmowanych tu przez Państwa. Ochroni to Państwa prywatność, ale także uniemożliwi właścicielowi wyciąganie wniosków z Państwa działań i stworzenie lepszych doświadczeń dla Państwa i innych użytkowników.

Nie wybrali Państwo opcji opt-out (sprzeciwu). Proszę odznaczyć to pole, aby wybrać opcję opt-out (sprzeciwu).

Możesz uniemożliwić tej stronie agregowanie i analizowanie działań, które robisz tutaj. Takie postępowanie ochroni twoją prywatność, ale uniemożliwi właścicielowi naukę na podstawie twoich działań i poprawienie jakości dla ciebie i innych użytkowników.

Media społecznościowe

Facebook

Niektóre z naszych stron internetowych posiadają wbudowane wtyczki mediów społecznościowych dla Facebooka, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, (www.facebook.com). Wtyczki Facebooka mogą Państwo rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” („Like”) na naszych stronach internetowych. Podsumowanie informacji na temat wtyczek Facebooka jest dostępne tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Do Facebooka przesyłana jest wiadomość, że odwiedzili Państwo naszą stronę z Państwa adresu IP. Jeżeli klikną Państwo na przycisk „Lubię to” będąc zalogowanymi przez konto Facebooka, mogą Państwo połączyć treści naszej strony internetowej z Państwa profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca niniejszej strony internetowej nie posiadamy wiedzy na temat przekazywanych danych lub ich wykorzystania przez Facebook. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook był w stanie przypisać wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa konta na Facebooku, mogą Państwo temu zapobiec wylogowując się z Państwa konta użytkownika na Facebooku. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych firmy Facebook na stronie: www.facebook.com i https://de-de.facebook.com/policy.php.

Instagram

Funkcje usługi mediów społecznościowych Instagram są włączone do naszej strony internetowej. Funkcje te zapewnia Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (www.instagram.com). Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, tworzone jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Instagrama. Do Instagrama przesyłana jest wiadomość, że odwiedzili Państwo naszą stronę z Państwa adresu IP. Jeżeli są Państwo zalogowani do Państwa konta na Instagramie, mogą Państwo powiązać treści naszej strony z Państwa profilem na Instagramie klikając na przycisk Instagrama. W ten sposób Instagram może przypisać wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych firmy Instagram na stronie: www.instagram.com i http://instagram.com/about/legal/privacy/.

YouTube

Nasza strona internetowa zawiera również wtyczki do portalu wideo YouTube obsługiwanego przez Google Inc. (www.youtube.com). Połączenie z serwerami YouTube jest nawiązywane, gdy tylko odwiedzą Państwo jedną z naszych stron internetowych, która jest wyposażona we wtyczkę YouTube. W ramach tego procesu serwer YouTube jest informowany dokładnie o stronie serwisu, którą Państwo odwiedzili. W sytuacji, gdy są Państwo zalogowani do swojego konta YouTube, możliwe jest, że YouTube przypisze Państwa historię przeglądania do Państwa profilu osobistego. Takiemu przypisaniu można zapobiec wylogowując się wcześniej z konta YouTube. Więcej informacji na temat danych rejestrowanych i wykorzystywanych przez YouTube znajduje się w informacjach o ochronie danych na stronach www.youtube.com i https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Pliki cookies
Niniejsza strona korzysta z plików cookies, aby poprawić łatwość korzystania z niej i zapewnić niektóre funkcje. Pliki cookies to małe piki tekstowe, które są tymczasowo przechowywane na Państwa komputerze przez Państwa przeglądarkę. Nie powodują one żadnych szkód ani nie zawierają żadnych wirusów. Ogólnie mówiąc, są to sesyjne pliki cookies, które są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Jednakże mogą być również stosowane pliki cookies, które pozostają zapisane na Państwa komputerze na potrzeby identyfikacji powracających użytkowników. Możliwa jest konfiguracja przeglądarek, tak aby użytkownik był informowany o korzystaniu z plików cookies. Ponadto mogą Państwo określić, w jakich przypadkach pliki cookies mogą być przechowywane, czy pliki cookies będą usuwane niezwłocznie po zamknięciu okna przeglądarki i które pliki cookies będą blokowane. Jeżeli pliki cookies zostaną deaktywowane, nie można zagwarantować pełnej funkcjonalności strony internetowej.

Poniższe linki zawierają wskazówki dotyczące ustawień wykorzystania plików cookies dla najczęściej spotykanych przeglądarek internetowych:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari(iOS)

Safari(macOS)

Strona ta korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa _pk_id.3.d8d8 _pk_ses.3.d8d8 PIWIK_SESSID PHPSESSID cookieconsent_dismissed

Rodzaj plik cookie identyfikujący sesję sesyjny plik cookie sesyjny plik cookie sesyjny plik cookie plik cookie ze zgodą

Opis analityka internetowa Matomo analityka internetowa Matomo analityka internetowa Matomo sesja PHP zgoda na pliki cookie

Czas trwania 1 rok koniec sesji koniec sesji koniec sesji 1 rok

Ujawnienie danych osobom trzecim

Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom trzecim tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo wcześniej wyraźną zgodę zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 lit. a) RODO, gdy ujawnienie jest wymagane, aby ustanowić, wykonać lub bronić roszczeń prawnych zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) RODO i gdy nie ma powodu zakładać, że posiadają Państwo nadrzędnego i uzasadnionego interesu w ochronie lub nieujawnianiu Państwa danych, gdy istnieje obowiązek prawny ich ujawnienia zgodnie z Art. 6 (1) lit. c) RODO lub gdy takie ujawnienie jest wymagane, aby zapewnić wykonanie umowy z Państwem zgodnie z Art. 1 (1) zdanie 1 lit. b) RODO. W ostatnim przypadku Państwa dane osobowe będą ujawniane wyłącznie osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy, takim jak spedytorom przypisanym do dostawy towarów podlegających umowie i bankowi zaangażowanemu w regulowanie transakcji płatniczej. Dane osobowe przekazywane osobom trzecim ogranicza się do minimalnego wymaganego zakresu.

Twoje prawa
Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych mają Państwo prawo w każdym momencie domagać się od nas informacji, czy Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane. Ponadto, w odniesieniu do takich przechowywanych danych, mają Państwo następujące prawa:

Prawo do informacji na temat przechowywanych danych (Art. 15 RODO),

Prawo do sprostowania niedokładnych danych (Art. 16 RODO),

Prawo do usunięcia danych (Art. 17 RODO),

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO),

Prawo do sprzeciwu wobec nieuzasadnionego przetwarzania danych (Art. 21 RODO), oraz

Prawo do przenoszalności danych (Art. 20 RODO).

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie danych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Wszystkie wnioski o informacje lub sprzeciwy wobec przetwarzania danych proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres datenschutz@supind.com lub na adres pocztowy podany na odcisku pieczęci.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim będącym Państwa miejscem zamieszkania, miejscem pracy lub miejscem domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO (Art. 77 RODO).

Wydanie: kwiecień 2021 r.